starvegas ได้ข้อสรุป

starvegas โอลิมปิกโตเกียวประกาศฤกษ์แข่งใหม่ในวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ปีหน้า

โอลิมปิกเกมส์ 2020 starvegasที่กรุงโตเกียว ประกาศฤกษ์แข่งขันใหม่เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม ในปี 2021

โดยตอนแรก การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น starvegasจะถูกจัดในวันที่ 24 กรกฎาคมปีนี้ แต่ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากปัญหาการระบาดของ โควิด-19

ล่าสุด ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่น และ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) starvegasได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยมีมติเห็นชอบให้มีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม และพิธีปิดในวันที่ 8 สิงหาคมปี 2021

ทั้งนี้ การแข่งขันโอลิมปิก จะยังคงใช้ชื่อว่า โตเกียว 2020 starvegasถึงแม้ว่าการแข่งจะถูกจัดในปี 2021 ก็ตาม

ล่าสุด ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่น และ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) starvegasได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยมีมติเห็นชอบให้มีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม และพิธีปิดในวันที่ 8 สิงหาคมปี 2021

ทั้งนี้ การแข่งขันโอลิมปิก จะยังคงใช้ชื่อว่า โตเกียว 2020 starvegasถึงแม้ว่าการแข่งจะถูกจัดในปี 2021 ก็ตาม